โครงการการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงและทบทวนการเขียนรายงานควบคุมภายใน

  • โครงการการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงและทบทวนการเขียนรายงานควบคุมภายใน  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมขุนทะเล

ติดต่อ/สอบถามข้อมูล